Exempel: Dimensionering för villa
Vi har en tumregel för dimensionering av solfångaryta.
Ca 50-100 Liter ackumulatorvolym per m² solfångare.

Om man sätter för liten area solfångare i förhållande till tankvolymen, då får man inte upp temperaturen riktigt.

Ett vanligt fall är att en vedeldare har 2 st 750 L tankar.
Då kan man stänga av den ena tanken våren/sommaren/hösten.
Då är det lagom med 6-8 moduler.
Exempel på ett hus med geografisk placering i Halland.
Energianvändning för varmvatten och uppvärmning 90 kWh/m²/år.
(2010 snitt riket 128kWh/m²)

Varmvattenbehov och värmebehov för 1.5 plans radhus, utan källare. 130m²
4 personer bor i hushållet. Varmvattenbehov beräknad till ca 95kWh/person och månad. Huset värms med golvvärme. Solfångare riktad söder. Lutning 45°.

Varmvattenbehovet för hela året 4560 kWh/år
Värmebehovet för hela året 7 140 kWh/år.
Total värmebehov för hela året 11 700 kWh.

Tillkommer hushålls el med 6000 kWh
Total energianvändning, värme+el, för hela året 17 700kWh/år

Solvärmeanläggning med 5 st Ten Star Solar solfångare, kan ge ca 4551 kWh/år.*
Solvärmen kan bidra till 39% av det totala värmebehovet 11 700 kWh !

Hus med källare kan behöva värme även på sommaren, och då kan solvärmeutbytet öka!

Obs! Värden ovanför gäller ett specifikt fall och kanske inte stämmer i Ert fall.

*Beräknat på Tioårs genomsnittsvärden. Hänsyn tagen till den procentuella fördelningen av antal soliga/halvklara och mulna dagar för väderlek i Halland och solfångarens verkningsgrad, tankisolering, systemverkningsgrad och systemutförande som är optimerad för solvärme. Variationer förekommer beroende på systemutförande och driftsfall.