Priser kommer läggas upp snart.

Ifall ni vill ha en offert på ett system så skicka en förfrån till våran mail.

 

Har ni några andra frågor så tveka inte att maila oss.

En solvärmeanläggning bör alltid kopplas till någon form av vattenlagring, ackumulatortank, varmvattenberedare eller pool.
En solvärmeanläggning ger alltid överskottsvärme på sommaren.

 

En solvärmeanläggnings prestanda beror på flera olika faktorer. T. ex.

1. Orientering i väderriktning
2. Solfångarens lutning
3. Systemlösning
4. Skuggning
5. Drifttemperaturer
6. Graden av solinstrålning